Angående COVID-19

Vi på Go Banana tar hygienen på största allvar året runt!

Självklart är hygienen än mer viktigt för våra kunder & medarbetare just nu!

Vi värnar alltid om våra kunders- och medarbetares hälsa och trygghet i vår butik. Därför tar vi till oss våra kunders oro för Covid-19 och vill snarast möjligt informera om hur vi arbetar med god hygien samt våra rutiner runt detta (vilket vi just nu givetvis jobbar extra hårt med).

  • Vi har tydlig information hur man använder SLEVAR i butiken: Ta ny slev, ta ditt godis à lämna slev för diskning i använda slevar.

  • Slevarna diskas kontinuerligt efter användning.

  • Det finns nu även HANDSKAR för kunder att ta när man tar sin slev och godis. Kastas efter användning.

  • Våra medarbetare hanterar all kontakt med lösviktsgodis med engångshandskar.

  • Vi torkar kontinuerligt extra med YTDESINFICERING i butiken.

  • Vi har INTE lösviktsgodisets LOCK på under öppettider då vi INTE vill ha händer i närheten av godiset, vilket minimerar detta (att öppna och stänga lock innebär en risk att man kommer åt godiset).

Risken att bli smittad av lösviktsgodis är liten, eftersom man ännu inte sett någon smittspridning av Covid-19 via vatten eller livsmedel.
Källa Svenska Livsmedelsverket (SLV): 
Vetenskapligt underlag

Go Banana följer folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Källa: Folkhälsomyndighetens frågor och svar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/